;
KTO ZA TYM STOI?

Bank Żywności w Trójmieście to organizacja pozarządowa, która pozyskuje, transportuje i dystrybuuje żywność, która trafia do lokalnych organizacji dobroczynnych i placówek pomocy społecznej. Ilość żywności jaką ratujemy przed zmarnowaniem wzrasta rok do roku 2-3 krotnie. Mamy mnóstwo świetnych pomysłów, które pozwolą nam czynić nasze otoczenie bardziej ekologicznym, a ludzi bardziej sytymi, zdrowszymi i zintegrowanymi społecznie.  


NASZA MISJA:

Ratujemy żywność przed zmarnowaniem. 
Wspieramy potrzebujących. 
Edukujemy
. 

CELE AKCJI: 

- promowanie niemarnowania jedzenia wśród punktów gastronomicznych i ich klientów, 
- promowanie odpowiedzialnego społecznie biznesu, 
- wspieranie realizacji misji Banku Żywności w Trójmieście.  

NA CZYM POLEGA AKCJA?

Punkty gastronomiczne biorące udział w akcji wybierają ze swojego menu jeden produkt oznaczony jako Dobry na Bank. Część z dochodu ze sprzedaży tego dania trafi do Banku Żywności w Trójmieście. Dzięki nim będziemy w stanie odbierać większe ilości żywności od producentów, dystrybutorów oraz rolników i pomożemy większej liczbie potrzebujących.